Elektrienergia ülekandmiseks ja tarbimiseks on vajalik elektri- ja magnetvälja olemasolu. Nende väljade ülesehitamiseks vajavad elektriseadmed reaktiivvõimsust – nii mahtuvuslikku (elektrivälja loomiseks) kui induktiivset (magnetvälja loomiseks). 

Reaktiivvõimsuse kompenseerimise all mõeldakse reaktiivvõimsuse ülekande optimeerimist ja sellega seotud meetmeid elektrivõrgus, sealhulgas täiendavate reaktiivvõimsuse allikate ja nende juhtimisega seotud küsimusi. Reaktiivvõimsuse kompenseerimise mõte ja saavutatav tehniline ning majanduslik efekt põhineb peamiselt järgneval:  võrgu läbilaskevõime suurenemine  võrgus võimsuse ja energiakadude vähendamine  parem pinge kvaliteet  suurem elektrisüsteemi talitluskindlus