Kasutuslepingu tingimused

E-POE KASUTUSLEPING

Alternatiivenergia Agentuur OÜregistrikood 11775721    km.reg.nr.EE101377535 aadress: Savimäe 8A, Vahi küla 60534, Tartu vald, Tartumaa, EESTI (edaspidi Teenuse osutaja)

ja

Klient, kes vormistab Alternatiivenergia Agentuur OÜ’le kuuluvas Alternatiivenergia Kaubamaja (inglise keeles: Alternative Energy Shop) e-poes: http://shop.aea.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja),

sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1 Alternatiivenergia Agentuur OÜ „Alternatiivenergia Kaubamaja” e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on reeglina Teenuse pakkujal laos olemas. Suure mahulised, harvemini tellitavad ja väga spetsiifilised ning tootja poolt tellimusel/eritellimusel valmistatavad tooted ei ole reeglina Teenuse pakkuja laoseisus, vaid tellitakse konkreetse ostutellimuse alusel. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. Toodete turustamine toimub kogu Euroopa Liidu majandusruumi piires arvestades Eesti Vabariigi ja EL seadusi.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest krediitkaardiga, internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük teostatakse, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti domeeni kaudu tellimuse kinnituse ning on tellimuse eest tasunud ja makse on jõudnud Teenuse osutaja arveldusarvele.

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale..

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida erinevate kauba kättesaamisviiside vahel (valikute hulk sõltub oluliselt tellimuse mahust ja kaalust):

5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani kulleriga.

5.1.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani pakiautomaatide abil.

5.1.3 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele Teenuse osutaja lattu.

5.2 Kauba kättesaamis tähtaeg on otseselt seotud kauba saadavusega, mis on kuvatud iga toote all eraldi. Kaup laos kuvatakse laojäägina toote lehel. Kaup tellimisel kuvatakse kauba tarne tähtajana Tootja või Edasimüüja laost Teenuse osutaja lattu, millele lisandub valitud kohaletoimetamise viisi põhine kohaletoimetamis / üleandmis tähtaeg.

5.3 Kui Teenuse kasutaja on valinud laos oleva kauba kohaletoimetamise viisiks pakiautomaadi, siis toimub kauba kohaletoimetamine vastavasse pakiautomaati 3-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.4 Kui Teenuse kasutaja on valinud laos oleva kauba kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 3-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.5 Kui Teenuse kasutaja valinud laos oleva kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise Teenuse osutaja lattu, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni ja/või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 3 - 7 tööpäeva jooksul raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.6 Tellitud kaupade üleandmine toimub peale makse laekumist vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil shop@aea.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.5 Tellimusel / eritellimusel tarnitavate kaupade puhul: kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset tellimuse esitamist kauba valmistajale, tootjale või tarnijale e. Lepingu osalist täitmist Teenuse osutaja poolt ja kui ei ole võimalik loobuda kauba valmistaja, tootja või tarnija poolsest tarnest, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus” punkti 7.9 alusel. Erinevus seisneb vaid selles, et Teenuse kasutajale kaupa kohale ei toimetata vaid hoiustatakse tarnejärgselt Teenuse osutaja laos. Hoiustamise ja/või toote transpordiga seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

 7. TAGANEMISÕIGUS

7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega tarkvarale.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile shop@aea.ee 

7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti toodete puhul, mis on valmistatud, toodetud või tarnitud  Teenuse kasutaja tellimusel / eritellimusel. Sellisel juhul lepitakse kokku kauba tagasiostus Teenuse osutaja ja/või kauba valmistaja, tootja või tarnija poolse hinnapakkumise alusel Teenuse kasutajale. Juhul kui peale toote tagasiostu ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

7.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavalt Võlaõigussaduses sätestatud korrale.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale. 

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5 Isikuandmeid töötleb Alternatiivenergia Agentuur OÜ aadress: Savimäe 8A, Vahi küla 60534, Tartu vald, Tartumaa, EESTI

9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kauba transporti (kulleri-, pakiautomaadi-, posti- või muud transporditeenust) osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid - samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel markeeringuga vastavas aknas.

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest: nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate hooldustööde, seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides markeeringuga vastavas aknas „Olen läbi lugenud Kasutuslepingu tingimused ja nõustun sellega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub kõigi Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

ALTERNATIIVENERGIA AGENTUUR OÜ


ALTERNATIIVENERGIA KAUBAMAJA  Kõik õigused kaitstud © 2015 / ALTERNATIVE ENERGY STORE  All rights reserved © 2015