PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

1. Alternatiivenergia Agentuur OÜ  poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Mõisted:

2.1 Ekspertiis - tootja volitatud hoolduspartneri teostatav ekspertiis seadmel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul,

       kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

3. Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, kooste-, ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud

6. Pretensiooni  tuleb esitada kas e- maili teel shop@aea.ee või aadressil: Savimäe 8A, Vahi küla 60534, Tartu vald, Tartumaa, EESTI

7. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

8. Müüja ei vastuta puuduste eest mis ei kuulu tootja garantiitingimuste korras kõrvaldamisele.

Täiendavalt ei vastuta müüja järgnevate puuduste eest:

8.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

8.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

8.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest;

8.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

8.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

8.6 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

9. Kui remonti toodud seadet ei ole kasutatud vastavalt seadme kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus seadmele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse kliendile hinnapakkumine, seadme remondiks tasulises korras.

10. Hinnapakkumisest loobumise korral on klient kohustatud tasuma Alternatiivenergia Agentuur OÜ käsitlustasu seadme defekteerimise (vea tuvastamise) ja transpordi korraldamise eest. Sõltuvalt seadmest jääb käsitlustasu vahemikku 50€ - 100€ km-ga.

11. Pretensioon ei kuulu menetlemisele kui Alternatiivenergia Agentuur OÜ tõestab, et seadmel esinevad puudused on tekkinud ostja süül. Seadme remont toimub punktis 9 ja 10 toodud tingimustel.

12. Alternatiivenergia Agentuur OÜ on kohustatud eriarvamuste korral seadmel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates ostu/müügi kuupäevast.

13.Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient – kui selgub, et puudus ei ole tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab müüja.

14. Kui klient esitab seadme kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostu/müügi kuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et seade on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.

15. Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.

 

ALTERNATIIVENERGIA AGENTUUR OÜ


ALTERNATIIVENERGIA KAUBAMAJA     Kõik õigused kaitstud © 2015 / ALTERNATIVE ENERGY STORE  All rights reserved © 2015